Ann-Christin Lundberg och Bengt Johansson går i pension from 30/6.

Alla patienter listas på Läkarhuset Roslunda och det är fritt för var och en att välja ny läkare vb i annat fall sker listning till ny läkare vid nästa läkarbesök.

Då det är fritt vårdsökande kan vi inte lista patienter till ny läkare utan endast på Läkarhuset Roslundas egen lista.