Länkar

PÅ WEBBEN TELEFON
Akut livshotande tillstånd, Ring 112 www.sosalarm.se 112
Antibiotika eller inte www.antibiotikaellerinte.se
Apoteket www.apoteket.se 0771 – 450 450
BRIS www.bris.se 116 111
Egenvårdsguiden www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/?ar=True 1177
FASS www.fass.se
Försäkringskassan www.forsakringskassan.se 0771 – 524 524
Giftinformationscentralen www.giftinformation.se Akut – Ring 112
Mindre akut – Ring 08 33 12 31
Krisinformation www.krisinformation.se
Läkemedelsupplysningen www.lakemedelsverket.se 0771 – 450 450
NUR (naturunderstödd rehabilitering) NUR
Patientnämnden www.skane.se/sv/webbplatser/Patientnamnden 0770 – 11 00 10
PSR Personskaderegleringen www.patientforsakring.se 08 – 551 010 00
Sjukresor www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Sjukresor 0771 – 77 44 11
Sjukvårdsrådgivningen www.1177.se 1177
Smittskydd www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap 08 – 457 23 00