På Läkarhuset Roslunda AB erbjuder vi en mångfald av tjänster för att tillgodose våra patienters önskemål. Vi erbjuder besök hos familjeläkare, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnaster, psykoterapeut och kiropraktor. Läkarhuset Roslunda AB är en del av Hälsoval Skåne och arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Läs mer här om vår miljöpolicy

Leave a Reply