Mindfulness är en metod som kan hjälpa dig att hitta större harmoni i livet. Med regelbunden övning kan den bli ett sätt att minska stress och oro. Metoden används även som ett sätt att lindra kronisk smärta. Träningen är ofta ett användbart komplement till en kognitiv beteendeterapi.
Den 19 oktober 2017 startar en ny grupp och du är välkommen att delta! Läs mer i detta dokument >>

Vi har en familjecentral med Öppen Förskola, BVC och barnmorskemottagning. Läs mer >>