Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse varje år. Det kan man läsa i patientsäkerhetslagen.

Här kan du läsa om hur Läkarhuset Roslunda arbetar med patientsäkerhet, vad man gjort för att öka patientsäkerheten och vilka resultat man uppnått.