Dietist

Maten har stor betydelse för vår hälsa.

Dietisten arbetar med kostbehandling vid sjukdom, beteende- och livsstilsförändringar gällande matvanor samt nutritionsterapi vid näringstillförsel i form av sondnäring och kosttillskott.

Kontakt med dietist är vanligt vid:

  • Mag- och tarmsjukdomar t.ex. IBS
  • Allergi och intolerans
  • Undernäring/undervikt vid t.ex. KOL, cancer, sväljningssvårigheter
  • Övervikt, diabetes, höga blodfetter

Läs mer om matvanor:  www.slv.se

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.