Hälsoundersökning

Vi utför hälsoundersökningar både för privatpersoner och företag.

Två besök bokas in, varav det första hos en underköterska. Vid första besöket tas diverse blodprover såsom blodvärde, blodfetter, blodsocker, leverprov och njurprov.
Det tas även EKG, blodtryck, syn, hörsel, andningsprov, vikt, BMI (Body Mass Index) och midjemått. Ett frågeformulär om hälsan ifylles. Detta första besöket tar runt 45 minuter.

Andra besöket bokas till exempel veckan efter. Då ingår läkarundersökning, utvärdering av prover och genomgång av frågeformuläret.
Kostnad för hälsoundersökning är 2100 kronor.

Intresserad?
Ta kontakt med någon av våra sköterskor eller din familjeläkare.
Välkommen!

Kontakta oss