Arbetsterapeut

Välkommen till din arbetsterapeut

Har du besvär med:
·         Finger som ”hoppar”?
·         Värk i handens leder?
·         Domningar i hand/arm?
·         Stickningar i fingrarna?
·         Smärtbesvär armbåge/hand?
·         Svårigheter att förflytta dig självständigt längre sträckor?

Som arbetsterapeut hjälper jag dig med behandlingar för att minska dina besvär. Vi arbetar tillsammans utifrån dina egna mål för att du så självständigt som möjligt ska klara vardagliga aktiviteter i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden.

Behandlingar

På Läkarhuset Roslunda kan jag hjälpa dig med:
·         Träning av arm/hand efter skada, sjukdom eller operation.
·         Utprovning och tillverkning av ortoser (stödförband) till händer
·         Ergonomisk bedömning och rådgivning om lämpliga åtgärder
·         Demensutredning/minnestest efter läkarremiss
·         Utprovning av hjälpmedel till barn under 20 år.
·         Bedömning av elrullstolsbehov tillsammans med din läkare samt efterföljande
körträning med elrullstol.

Jag som arbetsterapeut arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre som har hälsobesvär som begränsar förmågan att delta i aktiviteter i det dagliga livet. Du kan själv ta kontakt med arbetsterapimottagningen för bokning av tid och behöver ej ha remiss från din läkare.

Fråga arbetsterapeuten

Kontakta oss

 

Besöksadress:
Roslunda Rehab
Munkaljungbyvägen 1-5
262 43 Ängelholm

Vid behov av hjälpmedel i
hemmet hänvisas du till
kommunarbetsterapeuten
i din stadsdel, Ängelholms
kommun vxl 0431 – 870 00.

 

Bra appar!
Det finns idag många bra
appar som underlättar för
oss alla i vardagen.
Hjälpmedelsinstitutet
har samlat flera stycken
på sin hemsida >>