BVC

Vi har alltid barnets och familjens bästa för ögonen. Att bli förälder är en stor och omvälvande händelse i livet och du kan behöva vägledning och stöd.
Vi följer och säkrar ditt barns hälsa och utveckling enligt Region Skånes senaste barnhälsovårdsprogram.  Ibland ställs en familj inför svårare situationer, som med prematur födsel, adoption, separation, ensamstående förälder mm. Då har vi ett utökat stöd med specialinsatser för er och ert barns hälsa och utveckling.
Vi erbjuder råd, stöd och samtal individuellt och i grupp. Alla erbjuds utbildning i spädbarnsmassage.
Vi finns tillgängliga i verksamheten på öppna förskolan och samarbetar med barnmorskor och socionom.
Vi arbetar för ett jämställt föräldraskap.

Vi finns på Munka Ljungbyvägen 1-5
Hjärtligt välkomna!

Våra BVC-sköterskor har telefontid följande tider:

Karin Stevén 0431-44 94 68 måndag – fredag 8:00-8:30
Monica Nilsson 0431-44 94 62 måndag – torsdag 8:00-8:30
Malin Röjer 0431-47 25 03 mån, tis, tors, fred kl 8-8.30

 

VIC_3707

LÄNKAR:
Amningshjälpen >>
Egenvårdsguiden >>
Giftinformationscentralen >>
Konsumentverket >>
Livsmedelsverket >>
Socialstyrelsen >>
konsument.se/foraldrar >>

Blankett för val/byte av BVC >>


Ladda ner bvc-appen kostnadsfritt >>

 

fb
Gilla Roslunda Familjecentral
på Facebook och få löpande
information om verksamheten!