Social Rådgivning

Känns det ibland svårt att vara förälder?
Känner Du Dig orolig över något?
Har Du ett problem som det är svårt att hitta en lösning på?
Ibland behöver man någon att prata med.
 

I Roslunda öppna förskola träffar Du Martina Vörös, socionom. Martina erbjuder råd och stöd genom spontanta samtal i öppna förskolan eller genom bokade samtal med Dig som förälder. Samtalen kan handla om t ex. föräldraskap, samspel, relationer i familjen, gränssättning, ork, oro och ensamhet. Du kan även få stöd i kontakten med myndigheter och råd om vart du kan vända dig i olika frågor.
Samtalen är kostnadsfria, Du kan vara anonym och inga journaler förs.

Välkomna!

Martina Vörös