Om Läkarhuset Roslunda

Läkarhuset Roslunda öppnade 1995. Vårt mål är att våra patienter alltid ska känna sig välkomna och väl omhändertagna hos oss. Våra läkare är specialister i allmänmedicin. Vår eftersträvan är att du ska möta samma personer för bästa kontinuitet vid varje besök. Läkarhuset Roslunda är en del av Hälsoval Skåne och arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Det är dina behov som styr vår vård. Har du synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta vårdcentralchef Anne Lazukic eller skriva under ”Tyck till om oss”.
Vår vision
Hälsa och livskraft genom tillgänglighet, bemötande och trygghet,som också är våra ledord för Läkarhuset Roslunda.
Vår värdegrund

  • Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människans bästa.
  • Vi bemöter varje person med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov.
  • Vi finns nära medborgarna under hela livet.

Visionen tillsammans med värdegrunden anger vår inriktning och hur vi ska bemöta varandra.

Vår miljöpolicy >>

Vi finns till för dig – hela livet!

Verksamhetschef Anne Lazukic